Produktlistning

Lär dig mer

Produktlistning

Öka dina produkters närvaro

Lyft fram dina produkter på Stylight med hjälp av en produkt-feed för att öka din försäljning. På Stylight når du 160 miljoner årliga användare med stark köpkraft. Du betalar endast för de användare som visar intresse i dina produkter och som vi vidarebefordrar till din e-handel.

Förbättra din försäljning

Öka intäkterna tack vare Stylights förkvalificering av kunder med utmärkt ROAS

Nå upp till 160 miljoner årliga användare

Stylight kommer hjälpa dig att öka trafiken till din e-handel i 16 länder globalt

Du spårar din försäljning, vi optimerar dina kampanjer

Kostnadsfritt, vår Sales Tracking Pixel hjälper oss att optimera din kampanj och öka din ROI

Stylight en framgångshistoria

En premium-återförsäljare fördubblade sin närvaro från Jan 2018 till Jan 2019 i sina Stylight-marknader och ökade sin trafik med 95% och försäljning med 171%.

+171%

Kom igång